Tema de proiectare

Este ceea ce doreste beneficiarul sa realizeze. Detaliile cele mai importante sunt locaţia terenului pe care urmează să construiţi, puncte cardinale si directii importante de perspectiva, regimul de înălţime, suprafaţa casei, numarul de camere, sistemul constructiv optat şi alte elemente relevante pentru realizarea construcţiei. Se analizeaza dorintele si preferintele beneficiarului in materie de volumetrie si distributia spatiilor pentru ca arhitectul sa-si faca o imagine aproximativa asupra asteptarilor respectivului beneficiar.

Certificatul de urbanism

Inainte de inceperea elaborarii oricarui proiect trebuie studiat certificatul de urbanism. Certificatul de urbanism este un document emis de autorităţile administrative publice locale prin care se fac cunoscute beneficiarului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

Stabilirea pretului de proiectare si a tuturor costurilor serviciilor prestate

In acest punct avem toate informatiile in privinta costurilor serviciilor prestate de noi, dar si al celorlalte documentatii si avize. Cum este si normal, aceste costuri se stabilesc de comun acord inainte de a trece la etapele ce urmeaza. Pretul se stabileste in functie de suprafata desfasurata a constructiei, gradul de complexitate al lucrarilor, al structurii constructive stabilite si fazele de proiectare solicitate (DTAC, PTh+DE, SF, etc).

Stabilirea clauzelor contractuale si semnarea contractului de prestari servicii

Dupa ce sunt stabilite serviciile, pretul si termenul maxim de predare se poate trece la semnarea contractului.

Intocmirea documentatiei necesare pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism

Depunerea documentatiilor pentru avize reprezinta o prioritate in procesul de autorizare datorita termenelor lungi date de institutii. Documentatia este pregatita de noi ca proiectanti si poate fi depusa tot de noi contracost, sau de beneficiarul in cauza.

Intocmirea studiului geotehnic si al ridicarii topografice

Aceste documentatii sunt intocmite de ingineri specializati. In cazul in care nu aveti la cine apela, va indrumam la colaboratorii nostri sau ne ocupam noi de intocmirea lor.

Conceptul si analiza virtuala

Pe baza temei de proictare se face un concept initial si se incepe modelarea virtuala a constructiei. Aceasta este etapa cea mai importanta pentru ca rezultatul final sa satisfaca asteptarile dvs. Modelarea virtuala ofera posibilitatea beneficiarilor de asi forma o imagine clara asupra volumetriei, dimensiunilor, suprafetelor, culorilor si texturilor si chiar a mobilierului. Impreuna cu sfaturile si ideile noastre, si avand grija de criteriile cerute de dvs. modelarea virtuala va ajunge la forma dorita si va fi punctul de plecare in intocmirea documentatiei solicitate.

Elaborarea propriuzisa a proiectului

Se trece la elaborarea propriuzisa a documentatiilor ce fac obiectul contractului. Documentatia tehnica va fi intocmita conform prevederilor legale in vigoare, corespunzatoare fazei de proiectare stabilite. …*vezi sectiunea INFORMATII UTILE / D.T.A.C.

Predarea proiectului

La data stabilita prin contract, sau mai devreme, se face predarea proiectului la fazele contractate. In cazul in care beneficiarul solicita se poate astepta pana cand ies toate avizele si studiile si se organizeaza documentatia completa pentru depunere de catre noi.